FANDOM


Yozakura Quartet ~Hoshi no Umi~ Episode 2 is the second episode of the Yozakura Quartet OVA Yozakura Quartet ~Hoshi no Umi~.

Plot

Intermission Card

Episodes
Yozakura Quartet (2008) 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12
Hana no Uta 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13
OVA: Hoshi no Umi 1 · 2 · 3
OVA: Tsuki ni Naku 1 · 2 · 3